home

ontwerplandschap

_'t Moerastorentje

_lijnenspel

_möbius woning

_stedelijk water

_tottenham

_zorgtuin

_paleis Soestdijk

_poortdreef waters

_atelier 7

_de visboer

EO-Wijers 2015

type:           prijsvraag

status:         stimuleringsprijs

                jonge vakgenoten

                eervolle vermelding

opdrachtgever:  De Stedendriehoek

 

omschrijving:

Navitas Loci, energie van de plek. De Stedendriehoek een regio met ‘vier’ verschillende landschappen. Uitgangspunt is ‘plaatsgebonden energie’, de culturele- en landschappelijke eigenschappen van de vier landschappen bieden handvaten voor nieuwe energiemodellen. Die modellen versterken de identiteit van de plek. De overheidsinstellingen hebben in deze een faciliterende rol, een belangrijk aspect hierin is de introductie van de ‘energiemakelaar van de Stedendriehoek’.

 

Prijs: stimuleringsprijs jonge vakgenoten.