home

ontwerplandschap

_'t Moerastorentje

_lijnenspel

_möbius woning

_stedelijk water

_tottenham

_zorgtuin

_paleis Soestdijk

_poortdreef waters

_atelier 7

_meubel

_de visboer

poortdreef waters

type:           masterplan

                openbare ruimte

status:         n.v.t.

opdrachtgever:  fictief

 

omschrijving:

visie op een rijbaan i.r.t zijn (directe) omgeving en de uitwerking van de openbare ruimte. De anonieme Poortdreef krijgt een identiteit door een sterk waterlandschap. Dit wordt verder vertaald in de openbare ruimte rondom de gebouwen.