home

ontwerplandschap

_'t Moerastorentje

_lijnenspel

_möbius woning

_stedelijk water

_tottenham

_zorgtuin

_paleis Soestdijk

_poortdreef waters

_atelier 7

_de visboer

Rosia Montana water system reclaimed

type:           masterplan

status:         n.v.t.

opdrachtgever:  fictief

 

omschrijving:

Herontwikkeling van het in verval geraakte watersysteem in Rosia Montana (Roemenie).

Het gecultiveerde watersysteem is het resultaat van de samenwerking tussen mens en natuur. Het werd gebruikt om energie te leveren aan stampmolens die werden gebruikt in de mijnbouw. Op het oude watersysteem worden nieuwe functies geïmplementeerd, overwegend land- en bosbouw. Het watersysteem krijgt ook zijn ‘sociale’ functie terug en fungeert als identiteit van het dorp Rosia Montana.