home

ontwerplandschap

contact

ontwerplandschap

expertise:      landschapsontwerp

vaardigheden:   ontwerpen, onderzoeken, verbeelden, adviseren,

opdrachtgever:  particulier  tot  overheid

schaal:         balkon       tot  regio

omgeving:       straat       tot  landschap

fase:           initiatief   tot  uitvoering

 

visie:

ontwerplandschap ontwerpt landschap, tuin en openbare ruimte. ontwerplandschap stuurt in de relatie tussen het landschap en hierbij horende processen. Als mens zijn wij hierin een bijzondere, veeleisende actor. Omgaan met enerzijds het trage landschap én voorzien in de dynamische vraag van de mens (o.a. voedsel-, woon-, energie-, recreatievoorzieningen) vraagt om een professionele aanpak. Een scherpe analyse, pragmatisch proces en ambachtelijke detaillering kenmerken de werkwijze.

 

ontwerplandschap, geschoold aan de HAS Den Bosch (bachelor landscape design, 2009-2013) en de Academie van Bouwkunst (master landscape architecture, 2013-huidig). Praktijkervaring is opgedaan bij o.a. Plancompagnons, avantgarden (be), VlugP en SLeM, Buro Lubbers, bij particuliere opdrachtgevers en (overheids)instanties.

 

_ont·werp

(het; o; meervoud: ontwerpen)

een ontwerp is een beschrijving (projectie of model) van de (toekomstige) werkelijk.

 

_land·schap

(het; o; meervoud: landschappen)

een complex van relatiestelsels dat gemaakt is én in stand wordt gehouden door de wisselwerking van levende en niet-levende natuur (inclusief de mens!) ontwikkel(en)d in het verleden, heden en in de toekomst.