home

ontwerplandschap

_'t Moerastorentje

_lijnenspel

_möbius woning

_stedelijk water

_tottenham

_zorgtuin

_paleis Soestdijk

_poortdreef waters

_atelier 7

_meubel

_de visboer

tottenham

type:           stedelijke ruimte

status:         n.v.t.

opdrachtgever:  fictief

 

omschrijving:

de inrichting van de stedelijke ruimte voor Tottenham in Londen. Aanwezige kwaliteiten uit de omgeving zijn middels een aantrekkelijke route met elkaar gekoppeld. Belangrijke plekken aan deze 'ader' vervullen een sleutelrol voor de wijk.